22 September 2013

The white and grey house

There was so many rules when I design this house, actually to many rules and that makes it nearly impossible to make it exiting.


Det gråvita huset, det var faktiskt alldeles för många bestämmelser för hur huset skulle se ut och hur det skulle ligga på tomten, ibland undrade jag om inte kommunen också skulle säga vilken sorts bil ägarna skulle köpa för att få bygga och bo här........det är ju ute på landsbygden.!!! Ja ja nu står den där iaf tillsammans med ett antal likasinnade hus.