12 September 2013

Am I a braggart?

Interesting question, but I do love to draw.....  
"You are a braggart"Behöver väl inte förtydliga min undran men översättningen får en att tänka: braggart, show-off, piss artist!!!