15 September 2013

She is milkning the cow...


"SRB" thats the name of the breed.
 Some of my art is very realistic I know and that no good, I think that sometime I am more an illustrator. This was in any case one of our cow breeds SRB= Swedish Red and White and vi burned their horns when they were young---that sounds horrid.....can you see that there is a woman milking??

För mycket exakt, som ett foto, jag tendrar att bli mer illustratör än konstnär inser jag själv, men men detta är iaf en av vår kor SRB Svensk Rödbrokig Boskap, vi behornade dem när dom var kalvar, det var alltid ett aber med horn på kor man skulle ha i ladugården för att mjölka. Kan ni se kvinnan som mjölkar...syns väldigt svagt.

Tomorrow Autumn will start they say.....