23 October 2013

I have what it takes.....

This is Boi and I am looking after him monday to sunday, dont forget I also have my own dog MYIts not easy for him, Everything i new, big windows and he can se people, cars, dogs and ofcourse all the birds outside........


Inte lätt att komma till ett nytt hem, sen var det inte lätt att förstå att vi har en hund med päls, MY har jätte mycket päls och svettas för det mesta, han fryser det såg jag när jag pratade med grann frun...ja jag har lite att lära mig också.......

Guess it will be a lot about the dogs this week!!!