12 October 2013

Alhambra

A fantastic place to visit and it was a very hot day........ 

Its now two years ago when I was in Spain, had a great time there and we visited Alhambra..Iloved it but it was a very very hot day.....

Fantastiska minnen från Alhambra/Spanien för två år sedan. Det var verkligen heta dagar med otroligt spännande föredrag av Tom Sandqvist.