22 September 2014

Kristallen

New building in LUND, visited Tekniska Kontoret......

Besökte Kristallen i fredags, vacker och spännande och väldigt dämpat ljud uppe i kontorslandskapen.
Nu fick man ta kö nr sedan anropades personen och så blev man både hämtat och återlämnad i entrén.
Lite ont om parkering för oss som inte bor eller jobbar i Lund, men så är det alltid......man får ta bussen till stationen och vandra över spåren via en väldigt fin övergång med färgat glas....

Hope you had a nice weekend?
I was working!! today I will call monday-sunday.