09 September 2014

Forest house is FOR SALE...

Yes its going out for sale at the end of this week. Really a fantastic place, not far from LUND

Pic by me, well you can see the diff between me and Josefin!!


Pic by Josefin Widell Hultgren
 Frontage to the street. Fasad mot gatan
Pic by Josefin Widell Hultgren

The dining room overlooking the garden. Matsalen med utsikt över trädgården

Pic by Josefin Widell Hultgren
The garden. Trädgården med frukt och bärbuskar, verkligen privat. Allt inhägnat om ni har hund.

Will be back with more pics
Återkommer med fler bilder och hänvisning till Mäklaren HUSERA i LUND så fort huset ligger ute på försäljning.......skynda ett fynd!!