30 August 2013

Dawn redwood and Älgskav....


Metasequoia glyptostroboides

Moosemeat, together vid fried onion, chanterelles, a few juniper, cream milk, salt and peppar- so Swedish dinner today 


Älgskav when its ready, just before serving a few spoons of lingonberrys.....and cooked potatoes!!


Kinesisk sekvoja (Metasequoia glyptostroboides) är ett barrträd som ansågs utrotat ända tills det återupptäcktes 1941 i sydvästra Kina. Trädet tappar sina barr på vintern. Numera används det ofta som prydnadsträd i parker och trädgårdar. Trädet är härdigt i södra Sverige.
Lite information ovan om vårt barrträd som verkligen har vuxit i vår trädgård. Kommer den att ta över sol och alla ytor till slut? Den gör ett bra jobb redan, även våra fyra björkar gör ett bra jobb med att skräpa ned...jag älskar träd men det är lite för mycket.......
Igår lagade jag älgskav, suktade efter något svenskt, lite trött på att allt i affärerna kommer ifrån annat land...jag får nog bli vegetarian.